Selecteer een pagina

PRIVACYVERKLARING
Wij respecteren uw privacy als bezoeker van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Horse & Rider kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Horse & Rider, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Horse & Rider verstrekt. Horse & Rider kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM HORSE & RIDER GEGEVENS NODIG HEEFT
Horse & Rider verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Horse & Rider uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit hippische dienstverlening.

HOE LANG HORSE & RIDER GEGEVENS BEWAART
Horse & Rider bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Horse & Rider verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Horse & Rider worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Horse & Rider gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Horse & Rider maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Horse & Rider bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Horse & Rider te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Horse & Rider heeft hier geen invloed op.

Horse & Rider heeft Google geen toestemming gegeven om via Horse & Rider verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

NIEUWSBRIEF
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

GEBRUIK VAN COOKIES
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw oefenresultaten bij te houden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dan werkt de website niet optimaal.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ervoor genoemde Analytics-dienst.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@threetwoone.nl. Horse & Rider zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Horse & Rider neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Horse & Rider maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Horse & Rider verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Horse & Rider op via mail@horse-en-rider.nl. Https://www.horse-en-rider.nlis een website van ThreeTwoOne Concepts. Horse & Rider is als volgt te bereiken:

Postadres                    : Molenstraat 59, 6645BS Winssen
Vestigingsadres            : Molenstraat 59, 6645BS Winssen
Inschr. Nr. KvK             : 57845719
Telefoon                      : +31 655 191 127
E-mailadres                  : mail@horse-en-rider.nl

DIVERSEN
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
Op deze privacyverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.